หากค่าประกันตัวข้อหา “ติดสินบน” คดีเสือดำมีมูลค่าสองแสน แล้ว “เสือดำ” ทั้งตัวมีราคาเท่าไหร่

จากกรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 อนุญาตให้ประกันตัว นายเปรมชัย กรรณสูต วงเงิน 2 แสนบาท พร้อมเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ ในคดีติดสินบนเจ้าพนักงาน กรณีล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จ.กาญจนบุรี อีกทั้งนายเปรมชัย ระบุจะอุทธรณ์คดีต่อ (อ่านเพิ่มเติม : ย้อนเหตุการณ์จำลอง ก่อนคำว่า “อยากได้อะไรถ้าไม่จับกุม” จะมัดตัว “เปรมชัย” ในข้อหาติดสินบน จนท. คดีเสือดำ / “เปรมชัย” จ่อยื่นอุทธรณ์คดีติดสินบน หลังรอดคุกยื่น 2 แสนประกันตัว)

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ ได้มีการสรุปอัตราคำนวณมูลค่าของเสือดำที่ถูกสังหารในป่าทุ่งใหญ่ โดยระบุว่าเสือดำที่ถูกฆ่ามีอายุประมาณ 5 ปีเป็นเสือดำ ชนิดย่อยเสือดำอินโดจีน ซึ่งจัดเป็นสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์ มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลำดับ 182 ตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และเป็นสัตว์ป่าบัญชีหมาย เลข 1 ของอนุสัญญาไซเตส โดยคิดค่าเสียหายตัวละ 3,012,000 บาท และแยกการประเมินราคาดังนี้…

1.ราคาเสือดำ ในกรงเลี้ยง 1 ตัว ราคา 462,000 บาท อ้างอิงเปรียบเทียบราคา กับราคาเสือดำที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2549

2.ราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อนำเสือดำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 1 โครงการเพื่อนำเสือดำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 1 โครงการ ปีละ 1,1,00,000 บาทจำนวน 5 ปีเฉลี่ยค่าใช้จ่าย 1 ตัวเท่ากับ 2,550,000 บาท อ้างอิงเปรียบเทียบราคากับโครงการเพาะพันธุ์ และอนุรักษ์พันธุกรรมเสือโคร่ง เพื่อคืนสู่ถิ่นกำเนิดในธรรมชาติบริเวณกลุ่มป่าตะวันตก กลุ่มป่าแก่งกระจาน และกลุ่มป่าอนุรักษ์อื่นๆประจำปีงบประมาณ 2558 ของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง

ซึ่งการประเมินครั้งนี้คิดตามมาตรา 57 ผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประกาใด โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหายหรือเสียหายไป

แต่เนื่องจากการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอัตราการรอดตายประมาณ 20% จึงสรุปความเสียหายของเสือดำในการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติประมาณ 12,750,000 บาท โดยคิดมูลค่าตั้งแต่เสือดำยังเล็กและมีค่าการฝึก ค่าอาหาร ยารักษาโรค เป็นเวลา 5 ปี กระทั่งสามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

keyboard_arrow_up