เขตมรณะขยายตัว!! พื้นที่ “ไร้ออกซิเจน” ใต้ทะเลเพิ่มขึ้น และอาจใหญ่กว่าสหภาพยุโรป

แม้จะฟังดูไม่น่าเชื่อ แต่โลกใบนี้มีพื้นที่ใต้ทะเลที่เรียกว่า “เขตมรณะ” (Dead zones) ซึ่งเป็นน่านน้ำที่ขาดออกซิเจนจนทำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ และจากข้อมูลในวารสาร Science ได้รายงานว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าดินแดนของในสหภาพยุโรปรวมกัน หรือมากกว่าเดิมถึง 4 เท่า นับแต่ปี 1950

จากผลการวิจัย พบว่าการขยายตัวของเขตมรณะนั้น มีความสอดคล้องกับภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้น ซึ่งส่งผลให้การกักเก็บออกซิเจนในน้ำมีน้อยลง และทำให้พื้นที่เขตมรณะในทะเลเปิดของมหาสมุทรต่างๆ ทั่วโลกขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในส่วนพื้นที่ขาดออกซิเจนใกล้ชายฝั่งก็มีเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากการใช้ปุ๋ยทำการเกษตร รวมทั้งถ่ายเทสารเคมีจากดินลงสู่แหล่งน้ำใกล้ทะเลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

จากศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้นำการวิจัยดังกล่าวระบุว่า ปรากฏการณ์นี้จะนำไปสู่การตายและสูญพันธุ์ของสัตว์น้ำครั้งใหญ่ในไม่ช้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ทำประมงและประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งอาหารสำคัญของผู้คนกว่า 500 ล้านคน ที่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศยากจน และยังกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ของผู้คนทั่วโลกอีกราว 350 ล้านตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการรายงานถึงเขตมรณะใกล้ชายฝั่งแล้วถึงกว่า 500 แห่ง และอาจมีเขตมรณะที่ไร้ออกซิเจนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เนื่องจากการหมุนของโลกส่งผลต่อการไหลเวียนของกระแสน้ำ แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยน้ำมือมนุษย์ในช่วงเกือบ 70 ปีที่ผ่านมา ทำให้เขตมรณะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงหลายล้านตารางกิโลเมตร รวมทั้งปริมาณออกซิเจนโดยเฉลี่ยในน้ำทะเลทั้งหมดก็ยังลดลงไป 2% หรือราว 77,000 ล้านตันด้วย ซึ่งจะกระทบต่อการขยายพันธุ์ การเติบโต รวมทั้งสุขภาพของพืชและสัตว์ทะเลได้

keyboard_arrow_up