ในหลวงพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์คู่พระบรมราชินี สง่างามสมพระเกียรติ

วันที่ 19 พ.ค. 62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 8 พระรูป เพื่อให้หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่ prd.go.th

keyboard_arrow_up