“จุรินทร์” คว้าเก้าอี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 8

วันนี้ (15 พ.ค.62) พรรคประชาธิปัตย์ ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ซึ่งมีวาระสำคัญ คือการเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยผลการนับคะแนนปรากฎว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับเสียงมากที่สุด ให้เป็นหัวหน้าพรรคคนที่ 8

ผลคะแนนแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มเเรกสีฟ้าคือ คะแนนจากส.ส. จำนวน 52 คน คิดเป็นสัดส่วน 70% ผลสรุปว่า

เบอร์ 1 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้ 2 คะเเนน
เบอร์ 2 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ได้ 25 คะเเนน
เบอร์ 3 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้ 20 คะเเนน
เบอร์ 4 นายกรณ์ จาติกวณิช ได้ 5 คะเเนน

กลุ่มที่สองสีเหลืองคือ คะแนนจากกลุ่มที่สมาชิกพรรค จำนวน 255 คน คิดเป็นสัดส่วน 30% ผลสรุปว่า

เบอร์ 1 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้ 3 คะเเนน
เบอร์ 2 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ได้ 135 คะเเนน
เบอร์ 3 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้ 82 คะเเนน
เบอร์ 4 นายกรณ์ จาติกวณิช ได้ 14 คะเเนน

รวมคะแนนแล้วคิดเป็นสัดส่วนคะแนน ปรากฎว่า นายอภิรักษ์ 3.69% นายจุรินทร์ 50.59% นายพีระพันธุ์ 37.21% นายกรณ์ 8.48%

keyboard_arrow_up