โปรดเกล้าฯ “สุเจตน์ ส่งสัมพันธ์สกุล” พ้นจากตำแหน่งข้าราชการตุลาการ

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ความว่า

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายสุเจตน์ ส่งสัมพันธ์สกุล ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่1 มีนาคม 2562 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำงานองคมนตรี นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

ประกาศณวันที่25เมษายนพ.ศ.2562

ผู้รับสนองพระราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

keyboard_arrow_up