เปิดภาพ “เช็คพระราชทาน” ถึงโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก มหัศจรรย์สกลนคร ได้โพสต์รูปภาพเช็คจำนวนกว่า 79 ล้านบาท ของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

โดยมีโรงพยาบาลทั้งสิ้น 27 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลตำรวจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  โรงพยาบาลรามาธิบดี   โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ   โรงพยาบาลหัวหิน  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   โรงพยาบาลน่าน   โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร   โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์   โรงพยาบาลยะลา   โรงพยาบาลปัตตานี   โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก   และโรงพยาบาลท่าวังผ่า จังหวัดน่าน

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 2,400 ล้านบาท ที่จำนำไปใช้เพื่อการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้การรักษาทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการให้การบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย การรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ได้รับการรักษามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

keyboard_arrow_up