พระโคเสี่ยงทายปีนี้ น้ำท่า-ข้าวในนาสมบูรณ์

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ พระโคกินข้าว – หญ้า – น้ำ พยากรณ์ว่า น้ำท่า ข้าวในนา และพืชพันธุ์ธัญญาหาร จะอุดมสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังบริเวณมณฑลพระราชพิธี ท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธาน ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ปีนี้ ฤกษ์พิธีไถหว่านอยู่ระหว่าง 08.29 – 09.19 น. โดยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา พาพระโคเพิ่ม พระโคพูน ไถดะไปโดยทักษิณาวรรต 3 รอบ ไถแปร 3 รอบ พร้อมหว่านเมล็ดข้าว แล้วไถกลบอีก 3 รอบ เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงดิน เสร็จแล้วพระโคเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ได้แก่ ข้าวเปลือก, ข้าวโพด, ถั่วเขียว, งา, เหล้า, น้ำ และหญ้า

ซึ่งพระโคเพิ่ม และพระโคพูน กิน ข้าว น้ำ หญ้า พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์

ส่วนพระยาแรกนา เสี่ยงทายได้ผ้านุ่ง 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

หลังเสร็จสิ้นพิธี ประชาชนจำนวนมากที่เฝ้ารอได้กรูกันเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ในแปลงนามณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป

keyboard_arrow_up