กรมการปกครองรับรอง “น้องพลอย” เป็นคนไทย อธิบดียันทุกขั้นตอนเสร็จทันไปแข่งวิทย์โลก

จากกรณี น.ส.ยลฤดี ปิยะทัต หรือน้องพลอย เด็กไร้สัญชาติ อายุ 17 ปี จากโรงเรียนสตรีระนอง จ.ระนอง ไม่สามารถออกนอกประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในโครงการงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศา สตร์เทคโนโลยี ในรายการ Genius Olympiad ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 17 มิ.ย.62 นี้ได้ เพราะมีปัญหาเรื่องการยื่นขอเอกสารเดินทางคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens – T.D.) ทำให้มีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจจำนวนมาก

น.ส.ยลฤดี ปิยะทัต หรือน้องพลอย ผู้ขอสัญชาติไทย

ล่าสุดวันที่ 8 พ.ค. 62 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภิต อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กรมการปกครองจะดูแลในเรื่องของการขออนุญาตให้ออกนอกประเทศได้ โดยน้องพลอยจะต้องส่งเอกสารเหตุความจำเป็น เพื่อที่จะขอรับสัญชาติไทยจากนายอำเภอ เพราะน้องพลอยมีอายุไม่ถึง 18 ปี  โดยหลังจากยื่นหนังสือแล้ว นายอำเภอจะส่งเรื่องให้กับจังหวัด เพื่อส่งหนังสือมาให้กรมการปกครองได้พิจารณาอนุมัติการขอสัญชาติ

ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ กรมการปกครองได้รับหนังสือเหตุความจำเป็นเพื่อขอสัญชาติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว และจากการพิจารณา มีความเห็นชอบและอนุญาตให้น้องพลอยได้รับหนังสือรับรองการเป็นคนไทย เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการส่งหนังสือกลับไปแจ้งให้กับโรงเรียนและให้ครอบครัวทราบ

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภิต อธิบดีกรมการปกครอง

หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ ที่จะทำเรื่องขอหนังสือการเดินทางให้กับน้องพลอย ได้เดินทางออกนอกประเทศ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลกต่อไป โดยตนจะเร่งติดตามการดำเนินการ และจะมีการพูดคุยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ให้เสร็จก่อนวันที่น้องพลอยต้องออกเดินทาง

keyboard_arrow_up