ม.จ.จุลเจิม ปีติ ได้พระราชทานยศ “พลเอก” พร้อมสนองพระเดชพระคุณตราบชีวิตหาไม่

สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า กับเหรียญรัตนาภรณ์ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ แก่ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล จากยศพลตรี เป็น พลเอก

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Chulcherm Yugala โดยระบุข้อความว่า…

เนื่องในมงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ “พลเอก” พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) และ. เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประดับยศพระราชทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าในวันนี้ (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ยังความปลาบปลื้มปีติโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมสนองพระเดชพระคุณปกเกล้าปกกระหม่อมตราบชีวิตจะหาไม่ ทั้งในฐานะทหารราชองครักษ์ และในฐานะสมาชิกราชสกุล ด้วยความจงรักภักดีในพระองค์และพระบรมราชจักรีวงศ์สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล และครอบครัว

keyboard_arrow_up