อัญเชิญพระไตรปิฎกอายุ 2,100 ปี เฉลิมพระเกียรติ ร.10

จังหวัดนครราชสีมา อัญเชิญพระไตรปิฎกอายุ 2,100 ปี และพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึง

นิทรรศกาลครั้งนี้ จัดที่มณฑลพิธี ในศูนย์การค้าเดอะ มอลล์ นครราชสีมา โดยได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ มาจากอินเดีย, ศรีลังกา และเมียนมา ไปประดิษฐาน

และอัญเชิญพระไตรปิฎกจากศรีลังกา อายุกว่า 2,100 ปี ไปจัดแสดงในงานด้วย

เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะ และศึกษาถึงแก่นธรรมของพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปเผยแผ่พุทธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ด้วย

keyboard_arrow_up