พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกสีหบัญชร วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการเสด็จออกสีหบัญชร พุทธศักราช ๒๕๖๒

๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

ข้าพเจ้าและพระราชินี รู้สึกยินดีและปลื้มใจมาก ที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลาย มีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมา

ร่วมแสดงความปรารถนาดี ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้

ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลาย ที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้า

ด้วยน้ำใจไมตรี และความปรารถนาดี อย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตา จับใจ และทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง

ขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลาย ในการแสดงไมตรีจิตแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้

จงเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ทุกคน ทุกฝ่าย จะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไป

ขอขอบใจในคำอำนวยพร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน และขอสนองพรให้ทุกท่าน มีความผาสุขสวัสดี

พร้อมทั้งความสำเร็จ ในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกัน

keyboard_arrow_up