“ลาดพระที่” การปูที่นอนในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

ลาดพระที่ หมายถึงการปูที่นอน เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงรับบรมราชาภิเษกแล้ว มีพระราชพิธีต่อเนื่องคือพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร จะเสด็จพระราชดำเนินไปบรรทม ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ตามราชประเพณีอย่างน้อย ๑ คืน ในการเสด็จพระราชดำเนินมีริ้วขบวนข้าราชบริพารฝ่ายใน ประกอบด้วยหม่อมเจ้าที่ยังมิได้เสกสมรสและหม่อมราชวงศ์ที่ยังมิได้สมรสถือเทียนนำเสด็จ ๑ คู่ เชิญพระแสง พระแส้หางช้างเผือกผู้ ธารพระกร ศิลาบด พานพืช กุญแจทอง จั่นหมากทอง ไก่ แมว และเครื่องราชูปโภค อีก ๗ คู่ นำไปมอบข้าราชการฝ่ายใน พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ฝ่ายในที่มีพระชนมายุสูงและมิได้เสกสมรส

จะทรงลาดพระที่แล้วข้าราชการฝ่ายในกราบบังคมทูลเชิญพระมหากษัตริย์เสด็จเข้าห้องพระบรรทม พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ฝ่ายในถวายพระแส้หางช้างเผือกผู้ จั่นหมากทอง กุญแจทอง ทรงรับแล้ววางไว้ปลายพระแท่นบรรทม เสด็จขึ้นบนพระแท่นบรรทม ทรงเอนพระองค์ลงบรรทม ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์

ที่มา – พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่นี่

keyboard_arrow_up