เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 5 พ.ค. 62 ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 เพื่อเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมทั้งให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน โดยประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาชมได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

บรรยากาศ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
บรรยากาศ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
บรรยากาศ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
บรรยากาศ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
keyboard_arrow_up