เปิดเหตุผลที่ “โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ” ดูดเสียงพระมหาราชครูขณะถวายมนตร์

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคมกริช อุ่ยเต็กเข่ง อาจารย์ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้โพสต์ในเฟซบุ๊ก Komkrit Tul Uitekkeng ข้อความว่า

ทำไมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถึงดูดเสียงพระมหาราชครูตอนถวายมนตร์?

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจดูดเสียงช่วงที่พระมหาราชครูสวด “เวทเปิดประตูศิวาลัยไกรลาส” บางครั้งเรียกว่า “สรรเสริญไกรลาส” “เปิดประตูศิวาลัยไกรลาส” ที่จริงบทนี้แม้เรียกว่า “เวท” แต่ไม่ใช่พระเวท (veda) ท่านพราหมณ์ ป.ส. ศาสตรี เคยตรวจชำระ ท่านเห็นว่าที่จริงเป็นคำประพันธ์ในภาษาทมิฬ โดยนักบุญในไศวะนิกาย ส่วน T.P. Meenakshisundaram พิเคราะห์ว่า มาจากบทประพันธ์ทมิฬเช่นเดียวกับ ป.ส.ศาสตรี โดยเป็นบทประพันธ์ของนักบุญชื่อ อัปปาร์ หรืออัปปารสวามี ขึ้นต้นว่า “กุรรยินาวารุ..”

ความหมายบทนี้คือ อัปปาร์คร่ำครวญถึงความทุกข์จากความเจ็บป่วย ต่อมายึดเอาพระบาทพระศิวะเป็นที่พึ่ง พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งติรุวติไก ริมน้ำเกติลัม ซึ่งอัปปาร์ได้พบนิมิตพระเป็นเจ้าเสด็จมา และหายเจ็บป่วย

มีนักษีสุนทรัมตีความว่า บทนี้สะท้อนความทุกข์ของชาวทมิฬที่ต้องจากบ้านเมือง และนิมิตถึง “ไกรลาส” ในฐานะที่พึ่งของชาวไศวะ

แต่เดิมคงใช้ในการขับในเวลาเปิดเทวสถานในอินเดียใต้ ครั้นมนตร์นี้เข้ามาในสยามจึงนับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ ถือกันว่า ใช้สวดเมื่อเทวสถานเปิดเป็นการอัญเชิญพระเป็นเจ้า แต่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถือว่าเป็นการสวดอัญเชิญพระศิวะเป็นเจ้าเข้าสถิตในองค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งประทับยังภัทรบิฐอันเป็นที่สถิตพระเป็นเจ้าอยู่แล้ว

ดังนั้น แม้จะไม่ใช่พระเวทจริงๆ ตามความหมายของศาสนาฮินดู แต่นิยมนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับพราหมณ์สยาม คือเป็นมนตร์อัญเชิญพระเป็นเจ้าได้และใช้กับพระมหากษัตริย์เท่านั้น จึงปกปิดไม่ให้คนทั่วไปได้ยิน อีกทั้งมนตร์นี้จำเพาะถวายต่อองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น ผู้อื่นจึงไม่มีสิทธิ์ได้ฟัง

ที่จริงในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั่วโลก มักมีส่วนปกปิดเช่นนี้ เพราะถือเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์จำเพาะแต่พระราชาเท่านั้น เช่น พิธีบรมราชาภิเษกพระราชาชินีนาถอลิซาเบท ก็ปกปิดการถ่ายทอดในช่วงที่บิชอปแห่งแคนเทอเบอรี่ (หรือมหาวิหารอื่น ไม่แน่ใจ) เจิมน้ำมันคาริสมาแด่พระราชินี เพราะว่าส่วนนั้นเป็นการอภิเษกความเป็นกษัตริย์จากพระเป็นเจ้าโดยตรง คนทั่วไปจึงไม่สมควรได้เห็น

keyboard_arrow_up