ประมวลภาพ : รับถวายเครื่องราชเบญจราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ

ที่ แฟนเพจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ ได้เผยแพร่ภาพ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ประจำวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โดยหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับน้ำอภิเษกแล้วเสด็จฯ โดยริ้วขบวนไปประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพา พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ กล่าวเวทสรรเสริญเปิดศิวาลัยไกรลาส จบแล้ว เจ้าพนักงาน เชิญเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศจากพระแท่นมณฑลมีพระสุพรรณบัฏพระปรมาภิไธย เบญจราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ มามอบให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

 

(อ่านข่าว คลิก)

 

 

(อ่านข่าว คลิก)

 

 

(อ่านข่าว คลิก)

 

ขอบคุณภาพจาก
แฟนเพจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

keyboard_arrow_up