พระราชพิธีเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 3 พ.ค.62 ได้มีพิธีแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล จากวัดพระศรีรัตนศาสดารามฯ ขึ้นพระราชยานกง นำไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้แทนพระองค์ เดินทางมาถึงวัดพระศรีรัตนศาสดารามฯ ก่อนขึ้นไปยังพระอุโบสถ

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้แทนพระองค์ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล จากธรรมาสน์ศิลา เข้าสู่ริ้วขบวน

ริ้วขบวนแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เป็นริ้วขบวนที่ 1 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย ชาวพนักงานตีกลองเงิน กลองทอง แตรงอน แตรฝรั่ง สังข์ เครื่องสูงหน้าและหลัง พระแสงหว่างเครื่อง อินทร์ พรหม เชิญจามร พระราชยานกงแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล

พระราชยานกงแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ออกจากเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ยาตราริ้วขบวนไปตามจังหวะกลอง ผ่านศาลาสหทัยสมาคม ประตูพิมานไชยศรี ไปยังเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษา

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้แทนพระองค์ เชิญ พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ไปแต่งตั้ง ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

และในเวลา  16.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ณ หอพระธาตุมณเฑียร ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ สำหรับเวลาพระฤกษ์จุดเทียนชัย คือเวลา 16.19-18.00 น. ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

keyboard_arrow_up