ชมคลิป ‘๓ ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ’ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้จัดทำ Graphics Animation การเดิน “ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ” ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทั้ง ๓ ขบวนขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนได้ทราบถึงริ้วขบวนพระราชพิธีที่สำคัญ

ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ริ้วขบวนที่ ๑ อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และดวงตราพระราชสมภพ ออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสนดาราม ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ริ้วขบวนที่ ๒ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จฯไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสนดาราม

ในวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ริ้วขบวนที่ ๓ ขบวนพยุหยาตราสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และพระบรมราชสรีรางคาร

จัดทำโดย
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

keyboard_arrow_up