เปิดจุดคัดกรอง จำนวน 22 จุด เพื่อเข้าสู่พื้นที่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การเปิดจุดคัดกรอง เพื่อให้ประชาชน ที่ประสงค์เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เข้าในพื้นที่งานพระราชพิธีฯ ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เปิดจุดคัดกรองเวลา ๑๔.๐๐ น.

จุดคัดกรองที่เปิด มีดังนี้ ๑. พระแม่ธรณี ๒. วงเวียน รด. ๓. ท่าช้าง ๔. สะพานช้างโรงสี ๕. ถนนพระจันทร์ ๖. แยกวังแดง ๗. สะพานชมัยมรุเชษฐ์ ๘. บ้านหม้อ(ปากคลอง) ๙. จักรเพชร

——————————————————————————————————————-

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เปิดจุดคัดกรองเวลา ๑๒.๐๐ น.

จุดคัดกรองที่เปิด มีดังนี้ ๑. พระแม่ธรณี ๒. สะพานช้างโรงสี ๓. วงเวียน รด. ๔. ท่าช้าง ๕. ถนนพระจันทร์

——————————————————————————————————————-

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เปิดจุดคัดกรองเวลา ๐๗.๐๐ น.

จุดคัดกรองที่เปิด มีดังนี้ ๑. พระแม่ธรณี ๒. สะพานช้างโรงสี ๓. วงเวียน รด. ๔. ท่าช้าง ๕. ถนนพระจันทร์

——————————————————————————————————————-

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เปิดจุดคัดกรองเวลา ๑๒.๐๐

เปิดทั้งหมด ๒๒ จุดคัดกรอง

——————————————————————————————————————-

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เปิดจุดคัดกรองเวลา ๑๒.๐๐ น.

จุดคัดกรองที่เปิด มีดังนี้ ๑. พระแม่ธรณี ๒. สะพานช้างโรงสี ๓. สะพานมอญ ๔. สะพานเจริญรัช ๕. ท่าช้าง ๖. ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ๗. ในหน่วยกองบัญชาการรักษาดินแดน (รด.)

ที่มา – phralan.in.th

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่นี่

keyboard_arrow_up