กกต. ตัดสิทธิ 6 ผู้สมัคร ส.ส.เขต พรรคประชาติ ห้ามนำคะแนนคำนวณ ส.ส.เข้าสภา

วันที่ 1 พ.ค.62 คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มติเห็นว่า ผู้สมัครการเลือกตั้ง จำนวน 6 ราย เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้สิทธิสมัครรับการเลือกตั้ง และมิให้นำคะแนนที่ผู้สมัครนั้นรับไปใช้ในการคำนวณตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูธว่า ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ 2561 โดยผู้สมัครเลือกตั้งดังกล่าว ประกอบด้วย

1.นางทัศนีย์ ชลายนเดชะ พรรคประชาชาติ เขต 15 กรุงเทพฯ
2.นายวิโรจน์ วัฒนกลาง พรรคประชาชาติ เขต 6 จังหวัดนครราชสีมา
3.นายอิทธิศักดิ์ ปาทาน พรรคประชาชาติ เขต 5 จังหวัดบุรีรัมย์
4.นายเกริกชัย พลชา พรรคประชาชาติ เขต 2 จังหวัดบึงกาฬ
5.นายประหยัด พิมพา พรรคประชาชาติ เขต 1 จังหวัดอุดรธานี
6.นายอฤเดช แพงอะมะ พรรคประชาชาติ เขต 3 จังหวัดอุดรธานี

keyboard_arrow_up