“พระพุทธรูปฉลองพระองค์” พระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างสมเด็จพระจักรพรรดิ

พระพุทธรูปฉลองพระองค์ คือพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างสมเด็จพระจักรพรรดิ ปางห้ามญาติ ๒ องค์ แต่ละองค์สูง ๖ ศอก หล่อด้วยสัมฤทธิ์เป็นแกนภายในแล้วหุ้มด้วยทองคำ ทรงเครื่องต้นประดับนพรัตน์มีชื่อว่า พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ตามลำดับ สาเหตุที่เรียกพระพุทธรูปฉลองพระองค์เพราะรัชกาลที่ ๓ โปรดให้สร้างขึ้นทรงพระราชอุทิศถวายรัชกาลที่ ๑ ซึ่งเป็นสมเด็จพระอัยกา และรัชกาลที่ ๒ ซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชชนก [สม-เด็ด-พฺระ-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-ชะ-นก] และอีกเหตุหนึ่งคือในรัชกาลที่ ๓ ราษฎรเมื่อกล่าวถึงรัชกาลที่ ๑ เรียกว่า แผ่นดินต้น รัชกาลที่ ๒ เรียกว่า แผ่นดินกลาง จึงทรงพระราชดำริว่ารัชกาลของพระองค์จะเป็นแผ่นดินปลายซึ่งไม่เป็นมงคล จึงให้ประกาศเรียกแผ่นดินรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ ตามนามพระพุทธรูปฉลองพระองค์ว่า แผ่นดินพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และแผ่นดินพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายนมัสการพระพุทธ-มหามณีรัตนปฏิมากร [พฺระ-พุด-ทะ-มะ-หา-มะ-นี-รัด-ตะ-นะ-ปะ-ติ-มา-กอน] และพระพุทธรูปฉลองพระองค์ในการประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

ที่มา – พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่นี่

keyboard_arrow_up