“พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” พระพุทธรูปปางสมาธิ แกะจากหยกสีเขียวเนื้อเดียวกันทั้งองค์

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ แกะจากหยกสีเขียวเนื้อเดียวกันทั้งองค์ เคยประดิษฐานในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้แก่ เชียงราย ลำปาง และเชียงใหม่ บางตำนานกล่าวว่า เคยประดิษฐานที่กำแพงเพชรด้วย เมื่อสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช [สม-เด็ด-พฺระ-ไช-ยะ-เชด-ถา-ทิ-ราด] ซึ่งครองเมืองเชียงใหม่ ต้องเสด็จไปครองอาณาจักรล้านช้าง ได้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรไปด้วย ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี อาณาจักรล้านช้างเกิดความไม่สงบ รัชกาลที่ ๑ ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ยกทัพไปปราบปราม เรียบร้อยแล้วจึงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร [พฺระ-พุด-ทะ-มะ-หา-มะ-นี-รัด-ตะ-นะ-ปะ-ติ-มา-กอน] กลับมาด้วย ครั้นเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดคู่พระนคร และประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงสักการบูชา

นับตั้งแต่รัชกาลที่ ๖ เมื่อทรงรับบรมราชาภิเษกแล้ว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกเบื้องหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ที่มา – พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่นี่

keyboard_arrow_up