ศาล รธน.ไม่รับคำร้องปมสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ชี้เป็นอำนาจ กกต.

ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง กกต. ปมคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อไว้พิจารณา – ชี้ เป็นอำนาจ กกต. ในการคำนวณ

จากกรณีที่ กกต.มีมติส่งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคพึงมี มาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ กม.เลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 128 เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ ทำการวินิจฉัย โดยถามว่า กกต.จะจัดสรรที่นั่ง ส.ส.ให้พรรคที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของส.ส.พึงได้หรือไม่ และชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่

โดยวันนี้ (24 เม.ย.62) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการประชุมว่าจะรับหรือไม่รับพิจารณาเรื่องที่ กกต. ยื่นให้ศาลวินิจฉัย สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 7 ต่อ 2 เสียง เรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความสูตรการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128

เนื่องจาก ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว เห็นว่ากรณีดังกล่าว เป็นอำนาจและหน้าที่ของ กกต. ที่จะต้องดำเนินการหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ซึ่งขณะนี้ ผู้ร้อง หรือ กกต. ยังไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือ คำนวณจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของผู้ร้องในการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จึงยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาได้

keyboard_arrow_up