การจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล

เมื่อเวลา 09.39 น. ของวันนี้ (23 เม.ย.) มี พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ ผู้แทนพระองค์ เสด็จถึงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก่อนเสด็จขึ้นไปยังพระอุโบสถ

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ ผู้แทนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ก่อนถวายเคารพพระราชอาสน์ และประจำที่พระเก้าอี้

นายภูมินทร์ ปลั่งสมบัติ อาลักษณ์จารึกอักษรพระปรมาภิไธยลงในพระสุพรรณบัฏ  นายฉัตรชัย ปิ่นเงิน โหรหลวง ผู้จารึกดวงพระบรมราชสมภพลงในแผ่นทอง และ นายสุนทร วิไล ช่างศิลป์ประจำพระองค์ ในหน้าที่นายช่างแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เข้ากราบนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ โหรหลวงผู้จารึกดวงพระบรมราชสมภพลงในแผ่นทอง และนายช่างแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ถวายบังคมพระราชอาสน์ คำนับผู้แทนพระองค์ ก่อนเข้าประจำที่นั่ง

สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล

เมื่อสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลเสร็จเรียบร้อย ผู้แทนพระองค์จุดเทียนเงิน เทียนทองบนโต๊ะจารึกดวงพระบรมราชสมภพ โต๊ะแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล และโต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏ ตามลำดับ

เมื่อผู้แทนพระองค์จุดเทียนเงิน เทียนทองเรียบร้อยแล้ว เจ้าพนักงานอาลักษณ์ โหรหลวง และนายช่างนำสายสิญจน์คล้องคอ เจ้าพนักงานอาลักษณ์เริ่มจารึกพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธย โหรหลวงลงมือจารึกดวงพระบรมราชสมภพ ส่วนนายช่างทำหน้าที่แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาลไปพร้อมกัน ในระหว่างนั้นพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสังข์ เจ้าพนักงานประโคมแตร สังข์และพิณพาทย์ตลอดจนเสร็จการจารึก

เมื่อทำการจารึกเสร็จเรียบร้อย เจ้าพนักงานนำสายสิญจน์คล้องคอออก พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายน้ำเจิมดวงพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล

เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล ขึ้นประดิษฐานเหนือพานทอง 2 ชั้น ตั้งบนธรรมาสน์ศิลาหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ โหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพลงในแผ่นทอง และนายช่างแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล กราบนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ถวายบังคมพระราชอาสน์ คำนับผู้แทนพระองค์ ก่อนเข้าประจำที่นั่ง

พระสงฆ์ถวายพรพระ จบ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ ผู้แทนพระองค์ ทรงประเคนภัตตาหารพระสงฆ์ 10 รูป

พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วกลับ

เจ้าพนักงานตั้งบายศรีแก้ว ทอง เงิน พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล 3 รอบ

พระสุพรรณบัฏ

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เจิมพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล แล้วประดิษฐาน พักในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ ผู้แทนพระองค์ ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายเคารพพระราชอาสน์ เสด็จผ่านแถวข้าราชการออกจากพระราชอุโบสถ

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ ผู้แทนพระองค์ เสด็จกลับ

ในวันศุกร์ที่ 3 พ.ค. 62 จะมีพระราชพิธีเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ และใช้ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

ติดตามข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้ที่ อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 

keyboard_arrow_up