เตรียมอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ‘ในหลวง ร.๙ ‘ มาประดิษฐานวัดบวรฯ

 

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ได้รับการประกาศเป็นวัดประจำรัชกาลของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ แล้ว จะมีการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้

วัดบวรนิเวศฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 มีเจ้าอาวาสพระองค์แรก คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหารครั้งแรก เมื่อปี 2481 พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อครั้งเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งแรก

กระทั่งทรงพระผนวชในปี 2499 จึงเสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่พระตำหนักปั้นหย่าซึ่งเดิมเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระผนวช ต่อมาเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระผนวช และเสด็จพระราชดำเนินมาประทับในวัดบวรนิเวศวิหาร โดยก่อนทรงพระผนวชได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เจ้าอาวาสวัดในขณะนั้น เพื่อทรงสดับพระธรรมด้วยความสนพระราชหฤทัยอยู่เสมอ

ธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์โดยตรงที่วัดบวรนิเวศฯ คือ วันเข้าพรรษาของทุกปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเสด็จพระราชดำเนินมาถวายพุ่มเทียนเข้าพรรษา และถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดแรก เมื่อถึงช่วงพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินหลวงประจำปี ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพทรงทำนุบำรุงวัด ทรงสร้างพระพุทธรูปสำคัญ และสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวเนื่องในพระองค์ กลายเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงในปัจจุบัน

อีกทั้งเมื่อทรงริเริ่มโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา ทรงนำกังหันมาทดลองที่คลองเต่าภายในวัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่แรกๆ เนื่องด้วยทอดพระเนตรเห็นน้ำในคลองที่ไหลเวียนไม่ดีนัก คลองเต่าในปัจจุบันจึงมีเต่า มีปลาอาศัยอย่างร่มเย็น

อีกทั้งในเวลาที่ทรงว่างจากพระราชกรณียกิจ มักจะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง และทรงพระดำเนินมาที่ตำหนักคอยท่าปราโมช หรือหากเสด็จแปรพระราชฐานประทับแรมต่างจังหวัด จะทรงอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ให้เสด็จไปด้วยเสมอ

ภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว จะมีการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารมาประดิษฐานไว้ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งภายในพระอุโบสถใต้ฐานพระพุทธชินสีห์ พระประธานองค์หนึ่งในวัด ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ด้วย.

keyboard_arrow_up