“พระชฎามหากฐิน” พระชฎาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๖

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๓ พระองค์ทรง พระชฎามหากฐิน เมื่อเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ให้ฝ่ายในเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคล [ไช-ยะ-มง-คน] ดังจดหมายเหตุมีข้อความว่า

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชฎามหากฐินทรงพระแสงขรรค์เนาวโลห [พฺระ-แสง-ขัน-เนา-วะ-โล-หะ] เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ [พฺระ-ที่-นั่ง-พัด-ทฺระ-บิด] พระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลลอองธุลีพระบาทฝ่ายในเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสมรรัตน์สิริเชษฐ [กฺรม-มะ-หฺลวง-สะ-หฺมอน-รัด-สิ-หฺริ-เชด] กราบบังคมทูลถวายไชยมงคล [ไช-ยะ-มง-คน] แทนพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายใน”

รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชนิพนธ์ถึงพระชฎามหากฐินซึ่งพระองค์โปรดให้สร้างว่า “ชฎามหากะฐินยอดเดิมนั้นไม่รับกับหัว, และพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ต้องทรงทำของพระองค์เองขึ้นใหม่, ซึ่งใช้ทรงตลอดพระชนมายุ และเมื่อสวรรคตก็ทรงพระบรมศพในพระโกษฐ์ไปจนถึงกำหนดจะถวายพระเพลิงจึ่งเปลื้องออก”

ที่มา – พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่นี่

keyboard_arrow_up