“พระชฎามหากฐิน” พระชฎาที่ทรงเมื่อเสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน

คำว่า ชฎา มาจากคำภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตว่า ชฏา [ชะ-ตา] ซึ่งแปลว่า ผมที่ขมวดเกล้าสูงขึ้น พระชฎาเป็นเครื่องราชศิราภรณ์อย่างหนึ่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายเกี่ยวกับชฎาและพระชฎามหากฐินไว้ว่า ชฎา เกิดแต่ผ้าโพก ส่วน พระชฎามหากฐิน หมายถึง พระชฎาที่มักทรงเมื่อเสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน

ตามหนังสือราชูปโภคและพระราชฐาน พระชฎามหากฐินเป็นคำเรียกพระชฎาห้ายอดอย่างสามัญ ทำด้วยทองลงยาประดับเพชร ปลายเป็น ๕ ยอด มีกรรเจียกและใบสน หรือปักขนนกวายุภักษ์ สร้างในรัชกาลที่ ๑ องค์ ๑ และรัชกาลที่ ๕ โปรดให้สร้างองค์ ๑ มีชื่อว่า พระมหาชมพู เพราะลงยาสีชมพูทั้งองค์ ต่อมารัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ โปรดให้สร้างอีกรัชกาลละ ๑ องค์

ที่มา – พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่นี่

keyboard_arrow_up