ทัพเรือตรวจสอบบ้านลอยน้ำ พบก่อสร้างไม่มั่นคง จ่อรื้อถอนขึ้นฝั่ง

วันที่ 20 เม.ย. 62 พล.ร.ท.สิทธิพร มาศเกษม ผู้อำนวยการ ศรชล.ภาค 3  นำโดย นาวาเอกภุชงค์ รอดนิกร  เสนาธิการ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 นำเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใน ศรชล.ภาค 3 และสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์บริเวณจุดก่อสร้างบ้านลอยน้ำ ซึ่งห่างจากเกาะภูเก็ตไปประมาณ 14 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 22 กิโลเมตร  ทั้งนี้เพื่อเป็นพยานว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นการดำเนินการด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้กลั่นแกล้ง หรือทำให้สิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหาย แต่ทำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ขยายเป็นวงกว้างและยากที่จะแก้ไข

เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบบ้านลอยน้ำ

เมื่อไปถึงบริเวณดังกล่าว พบเรือหลวงริ้น ซึ่งเดินทางมาจากฐานทัพเรือพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองโรงงาน ฐานทัพเรือพังงา และชุดปฏิบัติการพิเศษ ทัพเรือภาคที่ 3   มาเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมการรื้อสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ทั้งนี้ได้นำสื่อมวลชนลงเรือยางไปยังบ้านลอยน้ำดังกล่าว เพื่อให้เห็นสภาพที่แท้จริง ก่อนที่จะสรุปแนวทางปฏิบัติ โดยจากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่สามารถที่จะรื้อถอนได้ เนื่องจากการติดตั้งมีรูปแบบที่แตกต่างจากการก่อสร้างปกติ  และต้องใช้ผู้ชำนาญการเฉพาะทางในการดำเนินการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือพลัดตกลงไปในทะเล ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมา เนื่องจากวัตถุดังกล่าวเป็นของกลางสำคัญในการดำเนินคดีในคดี  โดยหลังกลับขึ้นฝั่งจะมีการประชุมร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ กับผู้ที่มาติดตั้งวัตถุลอยน้ำดังกล่าว เพื่อสรุปแนวทางในการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายวัตถุกลับเข้าฝั่งต่อไป

เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบบ้านลอยน้ำ

โดยเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 62 พล.ร.ท.สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการ ศรชล.ภาค 3 ได้จัดเรือ ต. 991 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปทำการตรวจสอบสภาพ พบว่ามีลักษณะเอียงไปข้างหนึ่ง และมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการพังลงมา เนื่องจากขณะนี้มีสภาพคลื่นลมที่เริ่มแรงขึ้น รวมทั้งโซ่ที่ยึดตรึงเริ่มที่จะมีการส่ายไปมา ดังนั้นหากมีการพังลงมาหรือหลุดลอยออกไปจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือที่อาจทำให้เรือสินค้าหรือลำเลียงน้ำมันที่เดินทางผ่านในพื้นที่เกิดการชนขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในทะเลได้ รวมทั้งจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือประมงในพื้นที่

ลักษณะโครงสร้างของบ้านลอยน้ำ

ตามอำนาจหน้าที่ของ ศรชล.ภาค 3 ตาม พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ในมาตราที่ 3 (1) มาตรา 25 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 30 ได้ให้อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล ป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้งจัดการ แก้ไขหรือบรรเทาปัญหาเหตุการณ์สาธารณภัยหรือการกระทำผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเล

บ้านลอยน้ำ

จากเหตุผลและความจำเป็นตามที่กล่าวมาในข้างต้น รวมทั้งอาจทำให้เกิดผลต่อประจักษ์พยานหลักฐานที่มีความจำเป็นต้องมาใช้ประกอบการดำเนินคดีที่ต้องการมีการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนั้น จึงทำให้ ศรชล.ภาค 3 ต้องตัดสินใจดำเนินการนำตัวก่อสร้างดังกล่าวกลับสู่ฝั่งในโอกาสแรก เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ที่ผ่านมา ศรชล.ภาค 3 ได้พยายามติดตามผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของแต่ไม่สามารถติดต่อได้

keyboard_arrow_up