กกต. ขอนแก่น สั่งนับคะแนนใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้ง หลังบัตรเกิน ชี้คนขาน-จดคะแนนไม่ประสานกัน

วันที่ 18 เม.ย. 62 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม 100 ปี อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขต 3 จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง ภายหลังจากที่ตรวจสอบพบว่า ผลการนับคะแนนในครั้งที่ผ่านมามีผลคะแนนไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง หรือที่เรียกว่าบัตรเขย่ง

กกต. ขอนแก่น จัดการแถลง

โดยหน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนใหม่ ประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านนาคำน้อย ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง มีคะแนนมากกว่าจำนวนบัตรเลือกตั้ง 1 คะแนน และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านโนนพะยอม ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง มีคะแนนเกินกว่าจำนวนบัตรลงคะแนน 1 คะแนนเช่นกัน โดยการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อนับคะแนนใหม่ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้สมัคร ส.ส. และตัวแทนผู้สมัครมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรม

บรรยากาศการนับคะแนนใหม่

การนับคะแนนใหม่สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 1 เดิมที่นับวันที่ 24 มี.ค. พบว่าเป็นบัตรดี 305 ใบ บัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน 2 ใบ บัตรเสีย 18 ใบ รวมเป็น 325 ใบ แต่หลังจากได้นับคะแนนใหม่ พบว่าบัตรเสียได้หายไป 1 ใบ เป็น 17 ใบ ผลคะแนนที่ได้ตรงกับบัตรเลือกตั้งและผู้ใช้สิทธิ์ 324 ใบ ซึ่งเกิดจากการคลาดเคลื่อนการนับบัตรเสียเกิน

ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ 5 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 624 คน เดิมบัตรดี 587 ใบ ไม่ลงคะแนน 4 ใบบัตรเสีย 33 ใบ เมื่อนับคะแนนใหม่ บัตรดี บัตรไม่ประสงค์คะแนน บัตรเสีย มีจำนวนเท่าเดิม แต่คะแนนเสียงของผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ มีคะแนนลดลงจากเดิม 177 คะแนน เหลือ 176 คะแนน ซึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการขานคะแนน กับการจดคะแนนไม่ประสานกัน ทำให้มีคะแนนเขย่งมา 1 คะแนน

ผู้ที่มาสังเกตการณ์เลือกตั้ง

เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จ ผู้สมัคร ผู้แทนจากพรรคการเมือง หรือประชาชนที่มาสังเกตการณ์ ไม่ได้โต้แย้งหรือคัดค้านผลใด ๆ โดยผลการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขต 3 อย่างไม่เป็นทางการที่ กกต.ขอนแก่นประกาศ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. คือ นายจตุพร เจริญเชื้อ จากพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 1 นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง จากพรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนนลำดับที่ 2

keyboard_arrow_up