สงกรานต์ 62 ยอดอุบัติเหตุลดลง! 7 วัน ตาย 386 ราย เจ็บ 3,442 คน

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 3,338 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 386 ราย และผู้บาดเจ็บ 3,442 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์

ขณะที่สถิติในปี 2561 เกิดอุบัติเหตุ 3,724 ครั้ง ตาย 418 ราย และเจ็บ 3,897 คน

 

keyboard_arrow_up