สงกรานต์นี้ระวัง! คนขับเมา ผู้โดยสารมีความผิดด้วย ฐานไม่ห้ามปราม

วันที่ 9 เม.ย. 62 น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายนพดล สันติภาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลกอุบัติเหตุ (สคอ.) พล.ต.ต.เอกรัตน์ ลิ้มสังกาศ  ผบช.การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ น.ส.รุจิเรข คุมโสระ ผู้ประสบเหตุ จ.ปทุมธานี ร่วมแถลงข่าว “สงกรานต์ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย 62” เพื่อสร้างความตระหนักขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชวนดื่มไม่ขับ ลอดความเร็ว ลดความสูญเสียอันมาจากอุบัติเหตุทางถนนที่ป้องกันได้

บรรยากาศแถลงข่าว

โดยน.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากสถิติสงกรานต์ ปี 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3,724 ครั้ง บาดเจ็บ 3,897 คน เสียชีวิต 418 คน และแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 20,000 กว่าคนต่อปี คิดเป็นวันละกว่า 60 ศพ จากการตรวจสอบสาเหตุหลักมาจากการดื่มแล้วขับ ขับเร็ว ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับลดลง ยิ่งดื่มมากมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง ทาง สสส.จึงรณรงค์เพื่อผลัดดันการใช้กฎหมายต่อผู้ดื่มแล้วขับอย่างจริงจัง เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยในปีนี้ใช้หัวข้อ “สงกรานต์ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย”

บรรยากาศแถลงข่าว

ด้านนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า ทางภาคีเครือข่ายมีการจัดรณรงค์ทุกปี แต่สถิติการเกิดอุบัติเหตุไม่ลดลง ซึ่งทุกองค์กรมีความพยายามที่จะร่วมมือกันจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ และมีการร่วมมือกันจากหลายหน่วยงานมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเดินทาง เพื่อให้ทุกคนกลับบ้านไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัย สำหรับผู้ที่ขับขี่รถที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกิน 50 mg% มีอัตราโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พักใบอนุญาต 6 เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาต ส่วนเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพิกถอนใบอนุญาต และถ้ามีแอลกอฮอล์เกิน 150mg% ศาลจะสั่งใช้กำไลคุมประพฤติทันที และมีคำสั่งห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาล

 

ในปีนี้มีการเพื่อโทษสำหรับผู้โดยสารที่นั่งไปด้วย ถ้าผู้โดยสารที่นั่งไปปล่อยให้ผู้ขับขี่ดื่มสุรา ผู้โดยสารจะมีความผิดด้วย และถ้าคนขับที่ไม่ดื่มแต่มีผู้โดยสารดื่มสุราในรถระหว่างขับขี่มีความผิดด้วยตามกฎหมาย คนดื่มสุราแล้วขับมีความผิดเนื่องจากเล็งเห็นผลการเกิดอุบัติเหตุหรือเจตนา

keyboard_arrow_up