กองทัพภาคที่ 4 เตรียมความพร้อม “พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์”

กองทัพภาคที่ 4 เตรียมความพร้อมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเข้าสู่พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์วันพรุ่งนี้ (5 เม.ย.62)

วันนี้ (5 เม.ย.62) ที่ นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ ถึง 6 แหล่ง เป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 นำกำลังพลจากกองทัพภาคที่ 4 เข้าเตรียมความพร้อมสถานที่ และแหล่งน้ำทั้ง 6 แหล่ง คือ บ่อน้ำเสมาเมือง เสมาชัย หน้าพระลานประตูขาวห้วยมหาชัย และห้วยปากนาคราช โดยการทำความสะอาดจากจิตอาสา

ในวันนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะเข้าประกอบมณฑลพิธีพลีกรรมน้ำ เพื่อรอมหาฤกษ์ที่จะประกอบพิธีพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร จำนวน 117 แหล่ง พร้อมกัน ในส่วนของนครศรีธรรมราชจะมีผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ราชบุรุษ” ประกอบพิธี 6 แหล่ง คือผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แม่ทัพภาคที่4 และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 4 เป็นประธานประกอบพิธี นายละ 1 แหล่ง

หลังจากนั้นจะอัญเชิญน้ำไปยังพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อประกอบพิธีสมโภชน์เป็นน้ำอภิเษกก่อนที่จะอัญเชิญเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเพื่อรอการพิธี

keyboard_arrow_up