นักวิชาการมอง บัตรเสียนิวซีแลนด์ 1,542 ใบ ลิดรอนสิทธิ์ ชี้ร้อง กกต. รับผิดชอบให้เลือกตั้งเป็นโมฆะได้

หลังจากที่ คณะกรรมการ กกต.มีมติเอกฉันท์ ให้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จากนิวซีแลนด์ ทั้ง 1,542 ใบ เป็นบัตรเสีย เนื่องจากจัดส่งไม่ทันเวลานับคะแนน พร้อมกับบัตรเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 (อ่าน : เปิดใจ “คนไทยในนิวซีแลนด์” เผย กว่าจะได้ใช้สิทธิแสนลำบาก เจ็บใจกลายเป็น “บัตรเสีย”)

รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา นักวิชาการอิสระ ด้านรัฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา นักวิชาการอิสระ ด้านรัฐศาสตร์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ กกต. ไม่ได้ไปรับบัตรเลือกตั้ง ซึ่งผ่านวันเลือกตั้งและนับคะแนนไปแล้ว ทำให้บัตร 1,542 ใบ เป็นบัตรเสีย ตนมองว่าไม่ถูกต้อง ที่มี 1,542 คน ถูกตัดสิทธิ์ ให้กลายเป็นบัตรเสีย ทั้งที่ไม่ใช่บัตรเสีย ซึ่งส่วนนี้เป็นความรับผิดชอบของ กกต. โดยตรง เพราะฉะนั้น บัตรจำนวนดังกล่าวที่ไม่ได้นับรวมในวันที่ 24 มี.ค. 62 อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้ เพราะอาจมีผลต่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคใดพรรคหนึ่งได้ และอาจเป็นสาเหตุไปสู่การฟ้องร้องให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ

ทั้งนี้ อ้างอิง มาตรา 114 ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง หรือการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรที่ใด มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีการส่ง บัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใด หลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทําที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม รศ.พรชัย กล่าวว่า “ชัดเจนอยู่แล้วว่า กกต. จะต้องรับผิดชอบ”

อย่างไรก็ตาม หากตนเป็นประชาชนในจำนวน 1,542 คน ตนคงทำได้อย่างเดียวคือปล่อยให้เสียสิทธิ์ไป และรอให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เนื่องจากการเลือกตั้งอาจไม่สุจริตยุติธรรมหรือไม่ ผู้เสียสิทธิก็สามารถเรียกร้องสิทธิของตัวเองได้เช่นกัน

keyboard_arrow_up