รมว.แรงงานย้ำเตือน!!! อย่าหลงเชื่อข่าวลือ “จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวอีกรอบ”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แจ้งเตือนอย่าเชื่อข่าวลือ และไม่มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอีกรอบ โดยแนะนำให้ใช้ระบบนำตาม MOU เน้นศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 15 วัน เป็นมาตรการชั่วคราว เพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวได้เตรียมการและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561

ทั้งนี้พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการชี้แจงกรณีข่าวลือในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการบริษัทนำเข้าแรงงานว่า รัฐบาลไทยเตรียมยืดระยะเวลาผ่อนผันการใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ออกไปโดยไม่มีกำหนด และจะเปิดรับจดทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและออกบัตรสีชมพูรอบใหม่เพื่อให้แรงงานผิดกฎหมายอยู่ในไทยได้ต่อไปโดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไปทำเอกสาร

ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ย้ำว่าทางด้านนายกรัฐมนตรี ไม่มีนโยบายเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอีกรอบ ดังนั้น หากนายจ้างและสถานประกอบการประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวขอให้จ้างแรงงานที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายในระบบ MOU เท่านั้น ซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงานได้อำนวยความสะดวกให้นายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้รับอนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศดำเนินการแทนได้

สำหรับศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 นั้นเป็นเพียงมาตรการชั่วคราว ที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานดำเนินการเพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่มีการจ้างงานและทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ดำเนินการให้ถูกต้องก่อนที่มาตรา 101 102 119 และ 122 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2561 เท่านั้น

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

keyboard_arrow_up