เมีย ส.ส.ร้อยเอ็ด ยอมรับ ส่ง จ.ม.ขอคะแนนเสียงให้สามี ถามผิดหรือแค่ขอความเมตตา (คลิป)

จากกรณีนางสมปอง ว่องสัธนพงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งจดหมายถึงสมาชิกกลุ่มสตรีหลายพันคน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับสามีของตัวเอง ในการลงสมัคร ส.ส.เขตพื้นที่

นางสมปอง ว่องสัธนพงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ล่าสุด วันที่ 15 มี.ค. 62 นางสมปอง ว่องสัธนพงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่ตนได้ทำจดหมายส่งถึงสมาชิกองค์กรพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อขอคะแนนเสียง และพิจารณาเลือกนายสานิต ว่องสัธนพงษ์ ให้ได้เป็นผู้รับเลือก สืบเนื่องจากตนเองเคยได้ร่วมทำงานกับกลุ่มสตรีในจังหวัดร้อยเอ็ด และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ทำงานกับกลุ่มสตรีในจังหวัดร้อยเอ็ด มาตั้งแต่พ.ศ.2541 ถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนองค์กรสตรี ให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ ให้กับสตรีในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งองค์กรสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิกทั่วทั้งจังหวัด 30,000 คน อยู่ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 3,000 คน

หนังสือขอคะแนนเสียง

ทั้งนี้ แต่ละวันตนเองได้ติดตามไปช่วยสามีหาเสียงตามหมู่บ้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงมีความคิดว่า ภรรยาต้องทำหน้าที่เป็นแม่บ้านที่ดีของครอบครัว จึงคิดหาทางช่วย และขอแรงใจ ขอคะแนนเสียงจากสมาชิกองค์กรพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ทำเป็นจดหมายถึงสมาชิกผ่านทางไปรษณีย์ โดยไม่มีการบังคับแต่อย่างใด ส่วนประชาชนจะให้การสนับสนุนหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับความเห็นสมควร

keyboard_arrow_up