คณะครู รวมตัวต้าน พ.ร.บ.การศึกษาฯ ห่วงเกิดขัดแย้งนำสู่ความถดถอย จ่อส่งไปรษณียบัตรแสนฉบับ

วันที่ 14 มี.ค. 62 นายวิสัย เขตสกุล ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และเลขาธิการชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายอุดม โพธิ์ชัย รองประธานชมรมฯ และนายพัฒนศักดิ์ บางใบ หัวหน้าทะเบียนชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ รวมตัวกันถือป้ายคัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ โดยมีข้อความว่า “เอาใบรับรองความเป็นครูคืนไป เอาใบประกอบวิชาชีพครูคืนมา” และพร้อมกันตะโกนว่า “เอาใบรับรองความเป็นครูคืนไป เอาใบประกอบวิชาชีพครูคืนมา” ดังกึกก้องทั่วบริเวณโรงเรียน

คณะครู รวมตัวคัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

นายวิสัย เขตสกุล ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และเลขาธิการชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษทุกคน มีความเห็นว่า เป็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับการปฏิรูป อย่างมีอคติ ขาดการมองปัญหาอย่างรอบด้าน และขาดการมีส่วนร่วม และการบัญญัติเปลี่ยนแปลงคำว่า “ผู้อำนวยการ” เป็น “ครูใหญ่” เป็นการซ่อนนัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการลดสถานะของตำแหน่งบริหารที่พึงมี เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยราชการอื่น และไม่มีหลักประกันของความก้าวหน้าในวิชาชีพ หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้

นายวิสัย เขตสกุล ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

อีกทั้ง การกำหนดให้ผู้ช่วยครูใหญ่ มาจากบุคคลอื่น ที่มิใช่ครู หรือการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นวาระ อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสถานศึกษา นำไปสู่ความถดถอยด้อยคุณภาพในอนาคต

คณะครู รวมตัวคัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ทั้งนี้ จะเขียนไปรษณียบัตร 1 แสนฉบับ ส่งไปยังผู้มีอำนาจทุกคน และให้ รร.ประถมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อร่วมคัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้

keyboard_arrow_up