ใบไม้ที่ใช้ในการสรงมุรธาภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พุทธศักราช ๒๔๙๓ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑปพระกระยาสนาน ประทับเหนืออุทุมพรราชอาสน์ [อุ-ทุม-พอน-ราด-ชะ-อาด] คือที่นั่งทำด้วยไม้มะเดื่อ ใต้ที่ประทับรองด้วยใบแก้วที่ตำราโหราศาสตร์กล่าวว่า อักษร ก เป็นอายุ คือความมั่นคงสำหรับผู้เกิดวันจันทร์ ทรงเหยียบใบอ้อที่รองอยู่ใต้พื้นมณฑปพระยาสนาน

ใบอ้อเป็นหญ้าชนิดหนึ่ง ลำต้นแข็งเป็นปล้อง ข้างในกลวง ตามตำรากล่าวว่า อักษร อ เป็นกาลกิณี คือสิ่งชั่วร้ายสำหรับผู้เกิดวันจันทร์ ต่อมาเจ้าพนักงานไขสหัสธารา [สะ-หัด-สะ-ทา-รา] ถวายสรง สมเด็จพระสังฆราช พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ โหรหลวงและหัวหน้าพราหมณ์ ถวายน้ำพระพุทธมนต์ และน้ำเทพมนตร์ [เทบ-พะ-มน] ตามลำดับแล้ว หัวหน้าพราหมณ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบมะตูมทรงทัด ซึ่งมีลักษณะเหมือนตรี เทพศาสตราวุธ [เทบ-พะ-สาด-ตฺรา-วุด] ในศาสนาพราหมณ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และความเป็นสิริมงคล แล้วทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบกระถินเพื่อทรงถือ

คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"ใบไม้ที่ใช้ในการสรงมุรธาภิเษก"…

โพสต์โดย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2019

keyboard_arrow_up