“ประยุทธ์” สั่งทุกหน่วยงานรับมือภัยแล้ง’62 โชว์ผลงานบริหารจัดการน้ำเซฟงบฯ พันล้าน

วันที่ 5 ก.พ. 62 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวถึงสถานการณ์สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2562 ที่มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงในรอบ 30 ปีว่า ได้มีการกำชับและประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักบริหารจัดการน้ำ ให้มีการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม แต่ในขณะนี้ยังพบปัญหาว่า ปริมาณน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในลำน้ำยม ซึ่งสาเหตุมาจากมีการทำนาปรังมากขึ้น เพราะเห็นว่าราคาข้าวมีราคาสูงขึ้น แต่ส่งผลต่อการใช้น้ำอุปโภคและบริโภคในอนาคต ซึ่งรัฐบาลได้มีจัดทำแผนบริหารจัดารน้ำลำน้ำยมไว้แล้ว ด้วยการสร้างประตูน้ำเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น จึงฝากให้ประชาชนฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานราชการ และขอร่วมมือในการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย

นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า สถาการณ์ภัยแล้งปีนี้มาเร็วกว่าทุกครั้ง ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในมาตรการช่วยเหลือในรูปแบบที่เคยปฏิบัติมา และจากการวางแผนบริหารจัดการน้ำใน 4-5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถลดการใช้จ่ายงบประมาณเหลือหลักพันล้านบาทจากที่เคยใช้งบประมาณเป็นหลักหมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าว่า ได้มีการติดตามการรายงานปริมาณน้ำประจำวันในเขื่อนต่างๆทั้งเขื่อนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน

keyboard_arrow_up