เจ๋ง! นักวิจัยฯ โชว์ผลงานใช้คลื่นสมองสั่งการแขนกล ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยรอง ศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมกันแถลงผลการพัฒนาผลงานวิจัยวิศวกรรมคลื่นสมอง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ใช้เวลาวิจัยนานกว่า 2 ปี ในการนำสัญญาณคลื่นสมองไปประยุกต์ใช้ในเชิงวิศวกรรม โดยการแปลความหมายของสัญญาณคลื่นสมองที่ได้ให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของคลื่นสมองนั้น สัญญาณคลื่นสมองที่นำมาใช้ในงานวิจัยคือสัญญาณ Electroencephalography (EEG) เป็นการบันทึกสัญญาณไฟฟ้าซึ่งเกิดจากผลรวมของกระแสไฟฟ้าของกลุ่มเซลล์ในสมอง เช่น การส่งข้อมูลจากสมองไปยังแขน และขาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้พิการ การส่งข้อมูลสมองไปควบคุมวีลแชร์ หรือโดรน การควบคุมหุ่นยนต์เดินหน้าถอยหลังด้วยคลื่นสมอง และการส่งข้อความด้วยคลื่นสมอง

รอง ศ.ดร.พีระพงษ์ เผยว่า ในปัจจุบันการสื่อสารด้วยคลื่นสมองยังเป็นการสื่อสารในทางเดียว แต่การพัฒนาผลงานวิจัยในอนาคตคาดหวังว่า เมื่ออีกฝ่ายส่งข้อความด้วยคลื่นสมองไปแล้ว อีกฝ่ายจะสามารถรับรู้ข้อความได้เลยในทันที เหมือนเป็นการสื่อสารกันสองทาง ซึ่งหากจะไปถึงขั้นนั้นคงต้องใช้ระยะเวลาในการวิจัยอีกนานหลายปี.

keyboard_arrow_up