วัฒนา โพสต์จวก “ประเทศศรีธนญชัย” ถามหาก “บิ๊กตู่” ไม่ใช่ จนท. รัฐ แล้วใช้อำนาจอะไรสั่งประชาชน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2562 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรมว.พาณิชย์ และแกนนำพรรคเพื่อไทย ปัจจุบันเป็นผู้สมัคร สส.เขตบางแค โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Watana Muangsook โดยถามหากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี​และหัวหน้า คสช. ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว พลเอกประยุทธ์เอาอำนาจอะไรมาออกคำสั่งให้ประชาชนต้องปฏิบัติตาม ซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมดดังนี้…

“เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” เป็นลักษณะต้องห้ามทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถลงรับสมัครเป็นผู้แทนราษฎร หรือดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และไม่อาจถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 98(15), 159 และ 160 ของรัฐธรรมนูญ

การเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก่อให้เกิดอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจเกิดขึ้นโดยตำแหน่ง หรือโดยการแต่งตั้ง เช่น กรรมการในรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ส่วนการได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญ เพราะบอร์ดบางองค์กรไม่มีเงินเดือนมีเพียงเบี้ยประชุมหรืออาจไม่มีเบี้ยประชุมก็ได้ ส่วนจะเป็นองค์กรถาวรหรือชั่วคราวก็ไม่ใช่สาระสำคัญ เพราะองค์กรที่เกิดขึ้นตามคำสั่งของคณะรัฐประหารที่เรียกว่าแม่น้ำห้าสาย เช่น สนช สปช หรือ กรธ ก็ล้วนเป็นองค์กรชั่วคราวทั้งหมด นอกจากนี้การที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ก็ไม่ได้ทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะข้าราชการในระดับที่ต่ำกว่าซี 8 ก็ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. เช่นกัน

ความสำคัญของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคือบุคคลนั้นสามารถใช้อำนาจรัฐ ไม่ว่าในรูปการออกกฎเกณฑ์ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย ผูกพันให้รัฐและบุคคลในรัฐต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น กฎหมายจึงควบคุมการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปโดยชอบ หากใช้อำนาจโดยมิชอบจะต้องถูกดำเนินคดีฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 หรืออาจถูกศาลยกเลิก เพิกถอนคำสั่งได้

คำถามสำคัญที่ต้องตอบคือหากพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้า คสช. ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว พลเอกประยุทธ์เอาอำนาจอะไรมาออกคำสั่งให้ประชาชนต้องปฏิบัติตาม เช่น อำนาจตามมาตรา 44 ที่ให้อำนาจเฉพาะหัวหน้า คสช. พลเอกประยุทธ์เอาอำนาจอะไรมาแต่งตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ เพราะอำนาจเหล่านั้นเป็นอำนาจรัฐทั้งสิ้นที่บุคคลธรรมดาไม่มีอำนาจกระทำได้ หากพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็แปลว่าพลเอกประยุทธ์จะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ แม้จะเป็นไปโดยมิชอบก็อยู่เหนือกฎหมายและการตรวจสอบของศาลเช่นนั้นหรือ เอาประเทศกลับมาสู่หลักการที่ถูกต้อง เลิกเป็นศรีธนญชัยกันได้แล้วมั้งครับ

“เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” เป็นลักษณะต้องห้ามทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถลงรับสมัครเป็นผู้แทนราษฎร หรือดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี…

โพสต์โดย Watana Muangsook เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019

keyboard_arrow_up