เกรงจะเกิดความขัดแย้ง! สนช.เลื่อนพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว ไม่มีกำหนด

วันที่ 26 ก.พ. 62 ที่รัฐสภามีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ซึ่งตามระเบียบวาระจะต้องพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. … เป็นวาระแรก แต่ปรากฏว่า ไม่มีการพิจารณา เรื่องนี้

สำหรับ ร่างพ.ร.บ.ข้าว ฉบับนี้ มีหลายฝ่ายออกมาค้าน เพราะกังวลว่าจะมีการผูกขาดเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว ออกมาแถลงว่า หลังจากได้หารือแล้วเห็นว่าสังคมไม่สบายใจ และเกรงจะเกิดความขัดแย้ง มีมติให้เลื่อนการพิจารณาร่างกฏหมายดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทำให้ร่างกฏหมายข้าวจะยังคงค้างอยู่ในสภา

ขณะเดียวกัน ช่วงเช้าวันนี้ เครือข่ายภาคประชาชนในนาม People Go Network Forum เข้ายื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ เพื่อเรียกร้องให้ สนช.ยุติการพิจารณาร่างกฎหมายทุกฉบับในขณะนี้ เพราะใกล้จะถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งทางเครือข่ายฯ เห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่มีความชอบธรรม

 

keyboard_arrow_up