ไอลอว์ เปิดรายได้ 6 ผู้นำเหล่าทัพ ชี้อู้ฟู่หลัง รัฐประหารรับเดือนละหลายแสน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โครงการอินเตอร์เน็ตกฎหมายเพื่อประชาชน หรือ ไอลอว์ (iLaw) ได้รายงานประวัติ 6 ผู้นำเหล่าทัพที่ได้เป็น ส.ว.แต่งตั้งโดยอัตโนมัติ ความว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 ในบทเฉพาะกาล กำหนดให้วุฒิสภา (ส.ว.) มาจากการเสนอชื่อโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 250 คน และต้องมี ส.ว. ที่มาจากผู้นำเหล่าทัพทั้ง 6 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการเรือ ผู้บัญชาการอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตำแหน่ง ส.ว. ไม่ใช่ตำแหน่งเดียวที่บรรดาผู้นำเหล่าทัพจะได้ไปครอง เพราะหากนับตั้งแต่หลังการรัฐประหาร บรรดาผู้นำเหล่าทัพที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ล้วนแล้วแต่มีตำแหน่งที่ คสช. เป็นผู้แต่งตั้งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ หลังรัฐประหารได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสซ. ยังออกคำสั่งหัวหน้า คสช. (เฉพาะ) ที่ 1/2558 แต่งตั้ง พล.อ.อภิรัชต์ เป็นประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

หลังได้รับการแต่งตั้งเป็น ผบ.ทบ. ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ คสช. อีก รวมถึงต้องเข้ารับตำแหน่งแทน พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ในเก้าอี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

2. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ หลังการรัฐประหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิก สนช. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 หลังจากนั้นจึงเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิก คสช. ในฐานะผู้นำเหล่าทัพของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นอกจากนี้ ยังต้องดำรงตำแหน่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในฐานะ ผบ.ทร. แทน พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ที่พ้นจากตำแหน่งไป

3. พล.อ.อ ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน หลังการรัฐประหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิก สนช. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 หลังจากนั้นจึงเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิก คสช. ในฐานะผู้นำเหล่าทัพของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นอกจากนี้ ยังต้องดำรงตำแหน่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในฐานะ ผบ.ทอ. แทน พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ที่พ้นจากตำแหน่งไป

4. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ถือว่าเป็นคนที่รับตำแหน่งในยุคคสช. มากที่สุด เมื่อเทียบกับบรรดาผู้นำเหล่าคนอื่นๆ ได้แก่ ตำแหน่งสมาชิก สนช. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 จากนั้น ดำรงตำแหน่ง สมาชิก คสช. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

นอกจากนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ยังเคยได้รับแต่งตั้งป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีและคำสั่งหัวหน้าคสช. เช่น คณะกรรมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ, คณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

5. พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ หลังการรัฐประหาร ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิก สนช. ชุดที่สอง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 และเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ที่ คสช. แต่งตั้ง หลังจากนั้นจึงเข้ามาเป็นสมาชิก คสช. ในฐานะปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

6. พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี หลังรัฐประหารและก่อนก้าวเข้าดำรงตำแหน่ง ผบ.สส. อย่างเป็นทางการ วันที่ 27 กันยายน 2561 ก็ถูกแต่งตั้งเป็นสมาชิก คสช. และยังเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ แต่ไม่พบบทบาทการทำงานอื่นๆ ของเขาให้กับ คสช.

#สวแต่งตั้ง : ย้อนดูประวัติ 6 ผู้นำเหล่าทัพที่ได้เป็น ส.ว.แต่งตั้งโดยอัตโนมัติ.รัฐธรรมนูญปี 2560 ในบทเฉพาะกาล…

โพสต์โดย iLaw เมื่อ วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019

keyboard_arrow_up