กทม.เตรียมปรับภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่างหรือสะพานเหล็กโฉมใหม่

คลองโอ่งอ่างหรือสะพานเหล็กที่ถูกรื้อถอนเปลี่ยนไปหลังจากที่ทางกทม. ได้ปรับปรุงทัศนียภาพและรื้อถอนร้านค้าสิ่งก่อสร้างตลอดริมคลองออกไป โดย “คลองโอ่งอ่าง” มีขึ้นตั้งแต่โบราณและยังเป็นส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุงที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานซึ่งถือเป็นสมบัติของชาติและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ด้านพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยว่า ที่แห่งนี้จะสวยงามและเป็นระเบียบมากกว่าปัจจุบัน เนื่องจากกรุงเทพมหานครจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณริมคลองโอ่งอ่างทั้งสองฝั่งรวมระยะทางประมาณ 600-700 เมตร ตั้งแต่สะพานดำรงสถิตถึงสะพานโอสถานนท์ให้มีความสวยงาม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของย่าน และคืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนเพื่อคนทุกกลุ่มสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกัน ที่สำคัญที่แห่งนี้จะกลายเป็นย่านที่ประชาชนจะมาพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ

นอกจากนี้จะมีการเปิดการเดินเรือเพื่อการเดินทางและท่องเที่ยวเช่นเดียวกับการดำเนินงานในคลองผดุงกรุงเกษมต่อไป

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ กทม.

keyboard_arrow_up