หลวงพี่เซ็ง! ‘สังฆทานบาป’ ยัดไส้ของหมดอายุเสื่อมคุณภาพ (คลิป)

พระครูวิสุทธิชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมพระลูกวัดได้ทำการคัดแยกชุดสังฆทาน ที่ญาติโยมนำมาถวายทำบุญตามประเพณีของชาวพุทธในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมา เพื่อนำไปจัดเก็บไว้ใช้ประโยชน์ภายในวัด บางส่วนก็จะนำไปบริจาคต่อให้กับศูนย์เด็กเล็ก และโรงพยาบาล แต่กลับต้องตะลึงเมื่อพบว่าสิ่งของเครื่องใช้ และอาหารแห้งที่บรรจุในชุดสังฆทานดังกล่าว หมดอายุเสื่อมคุณภาพ อีกทั้งยังมีการนำเศษกระดาษ และถุงพลาสติกยัดสอดไส้ในถังบรรจุสังฆทานด้วย

ทั้งนี้ หลังจากคัดแยกเสร็จก็พบว่าถังสังฆทานที่นำมาถวายสามารถใช้ประโยชน์ได้เพียง 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 80 เปอร์เซ็นต์เป็นของที่หมดอายุ เสื่อมคุณภาพไม่สามารถนำไปใช้ได้ โดยเฉพาะสิ่งของบริโภค เช่น เกลือ น้ำดื่ม กาแฟแบบผง และเวชภัณฑ์ยาต่างๆ เพราะเกรงว่าหากพระเณรนำไปฉัน หรือทางวัดนำไปบริจาคให้ผู้สูงอายุ และเด็กรับประทานแล้วอาจจะทำให้ท้องเสีย หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายได้ จึงต้องคัดแยกสิ่งของที่หมดอายุเสื่อมคุณภาพดังกล่าวไปทำลายทิ้ง

จากการตรวจสอบป้ายแสดงรายการสินค้าที่ติดไว้กับชุดสังฆทาน ยังพบว่าบางชุดมีการระบุรายการสินค้า วันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุอย่างชัดเจน โดยระบุวันหมดอายุตั้งแต่เดือน พ.ค.2560 ที่ผ่านมา แต่ยังมีการนำมาจำหน่ายให้ญาติโยมซื้อมาถวายพระอีก

พระครูวิสุทธิชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทไธสง บอกว่า การกระทำดังกล่าวน่าจะเกิดจากแหล่งผลิต หรือแหล่งบรรจุชุดสังฆทาน แล้วใส่รถบรรทุกมาตระเวนเร่ขายตามหมู่บ้าน ตำบลต่างๆ ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือญาติโยมที่ตั้งใจไปซื้อเพื่อนำมาทำบุญที่วัดในวันสำคัญต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาวัดก็จะเจอลักษณะนี้ทุกปี บางปีก็มีการนำปลากระป๋องที่เน่าเสียแล้วมาบรรจุใสชุดสังฆทานด้วยโชคดีที่พระตรวจสอบก่อนจึงไม่ได้นำไปฉันไม่เช่นนั้นอาจท้องเสียได้ ซึ่งจากการตรวจสอบตามป้ายที่ระบุในชุดสังฆทาน พบว่าแหล่งผลิตชุดสังฆทานดังกล่าวไม่ได้อยู่ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ แต่ก็อยู่ในจังหวัดทาภาคอีสานที่นำมาตระเวนเร่ขาย และเชื่อว่ามีหลายวัดที่เจอลักษณะเดียวกันนี้

จากกรณีดังกล่าวก็อยากฝากถึงผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่บรรจุชุดสังฆทานดังกล่าวมาขาย ก็อยากให้มีจรรยาบรรณมากกว่านี้ อยากให้นึกถึงผลของการกระทำด้วย เพราะนอกจากจะใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว หากบริโภคเข้าไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้.

keyboard_arrow_up