7 วันอันตราย ปีใหม่ 2562 ยอดอุบัติเหตุ 3 วัน 1,633 ครั้ง เสียชีวิต 182 ราย ขอนแก่นสูงสุด

วันที่ 30 ธ.ค. 61 สถิติอุบัติเหตุ ช่วงปีใหม่รวม 3 วันที่ผ่านมา ล่าสุด สถิติวันที่ 29 ธ.ค. 61 เกิดอุบัติเหตุ 643 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 83 ราย และผู้บาดเจ็บ 667 คน

บรรยากาศการเดินทาง ช่วงปีใหม่ 2562

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 3 วัน (27-29 ธ.ค. 61) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,633 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 182 ราย และมีผู้บาดเจ็บ รวม 1,690 คน

สถิติอุบัติเหตุ และเสียชีวิต วันที่ 29 ธ.ค. 61
สถิติอุบัติเหตุ และเสียชีวิต รวม 3 วัน (27-29 ธ.ค. 61)

สถิติอุบัติเหตุสะสม 3 วัน (27-29 ธ.ค. 61)
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด เชียงใหม่ 55 ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด นครราชสีมา 11 ราย
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด เชียงใหม่ 60 คน

สถิติจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตสูงสุด
keyboard_arrow_up