บังคับใช้วันแรก! ‘พ.ร.บ. ยาสูบใหม่’ ห้ามจำหน่ายบุหรี่แบ่งขาย และบุคคล อายุไม่ถึง 20 ปี (คลิป)

ร้านจำหน่ายบุหรี่ปลีกและส่งขานรับพรบ.ยาสูบ หลังประกาศบังคับใช้กฎหมายวันนี้วันแรก ใจความหลักคือห้ามจำหน่ายบุหรี่แบ่งขายและบุคคลอายุไม่ถึง 20 ปี

สาระสำคัญ พ.ร.บ. ยาสูบใหม่ มีผลบังคับใช้ 4 ก.ค.60
1.ห้ามขายให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปี
2.ห้ามแบ่งซองขาย (ขายย่อย)
3.ห้ามขายทางสื่อออนไลน์ อินเตอร์เน็ต
4.ห้ามบุคคลที่ต่ำกว่า18ปีขายบุหรี่
*เทป-อ่านต่อ (เอฟีด นครสวรรค์)

ส่งผลให้ร้านจำหน่ายบุหรี่ทั้งปลีกและส่งขานรับ พรบ.ดังกล่าวเข้มงวด อย่างเช่นที่ จังหวัดนครสวรรค์ จากการเปิดเผยของนางสาวเบญจา วัฒนากสิกรรม เจ้าของร้านขายส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เปิดเผยว่า หลังจากมีการประกาศบังคับคับใช้กฎหมายดังกล่าว ทำให้ทางร้านต้องเข้มงวดมากขึ้น โดยคัดกรองลูกค้าที่มาซื้อจะเน้นที่ลูกค้าประจำและตรวจสอบอายุกับลูกค้าขาจร พร้อมกับงดการจำหน่ายบุหรี่แบบขายย่อยหรือแบ่งซองขายโดยเด็ดขาด ในขณะที่ยังมีลูกค้าบางรายยังไม่ทราบกฎหมายดังกล่าวมาซื้อบุหรี่แบบขายย่อย ซึ่งตนเองได้ปฏิเสธพร้อมอธิบายถึงเรื่องความผิดตามกฎหมายให้ทราบพร้อมบอกว่าจะไม่จำหน่ายบุหรี่แบบย่อยอีกต่อไป.

keyboard_arrow_up