‘5G’ มาแล้ว! กสทช.จัดตั้งศูนย์ทดสอบภายในจุฬาฯ-ทรูมูฟ เอช เตรียมให้คนไทยใช้งานจริง

สำนักงาน กสทช. ร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G ภายในจุฬาฯ เป็นเวลา 2 ปี ด้าน ทรูมูฟ เอช เตรียมเปิดประสบการณ์ให้คนไทยสัมผัสเต็มรูปแบบครั้งแรก

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 2 ปี โดยจะดำเนินการศึกษา ทดสอบ และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ระบบ รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G ได้แก่ อุปกรณ์เชื่อมต่อ Internet of Things (IoT) ระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System: ITS) ระบบสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) เป็นต้น

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งจัดฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 5G ระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่าย และจะมีการพัฒนาบริการที่ได้จากการดำเนินการของศูนย์ทดสอบให้เป็นบริการนำร่อง และนำเสนอบริการดังกล่าวต่อสาธารณะ โดยในส่วนนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นฝ่ายดำเนินการ

ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงโครงการความร่วมมือนี้ว่า เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศและช่วยให้สังคมไทยได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G อย่างทั่วถึง จำเป็นต้องมีการทดสอบ ทดลองเรียนรู้ และวิจัยเพื่อต่อยอดการพัฒนาบริการให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ตลอดจนการสร้างระบบนิเวศเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ มีโอกาสทำงานร่วมกันในการทดลองและพัฒนาบริการ 5G โดยศูนย์ทดสอบนี้จะทำหน้าที่เป็นเวทีกลางในการทดสอบทดลอง 5G ที่เป็นลักษณะของ Open Platform โดยความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ประกอบการ startup และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานวิจัยของรัฐ เพื่อพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ของประเทศเกี่ยวกับ 5G

ทั้งนี้ ศูนย์จะมีบทบาทสามด้านคือ การทดสอบทดลองและวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี การพัฒนาและทดสอบรูปแบบการใช้งาน (Use Case) และการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ทรูมูฟ เอช ผู้นำ 5G รายแรกในไทย ประกาศความพร้อมที่จะพาคนไทยเข้าสู่ชีวิตดิจิทัลอย่างยั่งยืน เตรียมเปิดให้สัมผัสประสบการณ์การใช้ 5G บนสภาพแวดล้อมจริงอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย ในงาน “TrueMove H 5G Digital Thailand: The 1st Showcase” พบกับสุดยอดนวัตกรรม 5G ที่จะเปิดให้ทดลองใช้งานจริง ปฏิวัติรูปแบบการใช้ชีวิตและการทำงานของอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ ระบบเมืองและการขนส่งอัจฉริยะด้วยโดรน, เทคโนโลยี 3D AR เชื่อมการทำงานด้วยรีโมตจากระยะไกล, หุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและการแพทย์ เป็นต้น ขอเชิญคนไทย นักเรียนนักศึกษา บุคลากรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ร่วมทดลองและสัมผัสประสบการณ์ใช้งานจริง เพื่อก้าวสู่โลกอนาคตไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2561-31 มกราคม 2562 ที่ทรูแบรนดิ้ง ช้อป ไอคอนสยาม.

keyboard_arrow_up