โฆษกภูมิใจวาดวิสัยทัศน์พรรค เปิด ‘แนวคิด 5 ด้าน’ ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน

โฆษกภูมิใจไทยวาดวิสัยทัศน์พรรค เผยแนวคิด “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน โดยได้เน้นแนวคิด 5 ด้าน 

ที่พรรคภูมิใจไทย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษก และทีมยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทย ได้กล่าวตอนหนึ่งในงานต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแอร์แลงกา (Airlangga University) ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่พรรคภูมิใจไทย ถึงแนวคิดของพรรคฯ ที่ต้องการ “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” รวมไปถึงแนวคิดหลักในการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน โดยได้เน้นแนวคิด 5 ด้าน ประกอบด้วย แนวคิดด้านการศึกษา, ด้านการเกษตร, ด้านการท่องเที่ยวและบริการ, ด้านสาธารณสุข และด้านพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยแบ่งเป็นแนวคิดย่อย ประกอบด้วย แนวคิดแก้ปัญหาหนี้ กยศ. โดยปลดภาระผู้ค้ำประกัน เรียนฟรีตลอดชีวิต ผลประโยชน์แบ่งปัน พืชพลังงานทดแทน เขตพัฒนาพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้บุรีรัมย์โมเดล ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ใช้ดิจิตอล นำไทยก้าวให้ทันโลก เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน และอสม.หมอประจำครอบครัว เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โฆษกพรรคภูมิใจไทยได้เน้นการแก้ปัญหาของเกษตรกร โดยเสนอแนวคิดของพรรคที่จะสร้างระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับเกษตรกร สร้างรายได้เพิ่มให้กับทุกคนที่อยู่ในระบบนี้ หรือเรียกว่า Profit Sharing เป็นเรื่องใหญ่ และเป็นผลประโยชน์กับเกษตรกรมากกว่า 30 ล้านคน โดยมีทีมงานนักวิชาการ และเกษตรกร มาให้ข้อมูล และคำปรึกษา

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวเพิ่มว่า ถึงเวลาที่เราจะต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงการทำงานของรัฐทุกแพลตฟอร์ม ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการให้บริการประชาชน อย่างรวดเร็ว เราจะเปิดโอกาสการทำธุรกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ด้วยเทคโนโลยีระบบดิจิตอล ให้เป็นธุรกิจ เป็นการประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มากที่สุด

โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวอีกว่า ทางพรรคมีแนวคิดสนับสนุนการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นต่างๆ เข้ามาส่งเสริม และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการทำธุรกิจ การประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้มากที่สุด ด้วยระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน หรือ Sharing Economy

นอกจากนี้ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวด้วยว่า การศึกษารูปแบบใหม่ เปิดโอกาสให้ทุกคน ได้เรียนฟรีด้วยระบบออนไลน์ ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ด้วยสถาบันการศึกษาออนไลน์ THAILAND SHARING UNIVERSITY เป็นคลังแห่งองค์ความรู้ทุกสาขา ที่จะมีการแลกเปลี่ยนกับทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและทั่วโลก เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม และไม่มีค่าใช้จ่าย และเป็นสถาบันการศึกษา ที่ทุกคน สามารถเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มเติม องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่ตัวเอง ได้ตลอดเวลา.

keyboard_arrow_up