เก็บป่าไว้ให้ลูกหลาน! ชาวบ้านค้านโครงการบ่อขยะตรัง หวั่นกระทบชุมชน-สิ่งแวดล้อม

ชาวบ้านใน ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง รวมตัวเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ หวั่นผลกระทบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว

โดยผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้าน ได้นำรถกระบะติดเครื่องขยายเสียง พร้อมป้ายไวนิล เขียนข้อความคัดค้านไม่เอาโครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะของ อบจ.ตรัง ใน ต.วังมะปรางเหนือ ด้านหลังโรงเรียนบ้านช่องหาร เนื้อที่รวม 1,071 ไร่

โดยชาวบ้านได้พาผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ พบว่า ยังเป็นป่าสมบูรณ์ มีไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมไปทั่ว รวมทั้งพืชชนิดต่างๆที่เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ และมีป้ายประกาศเขตป่าชุมชนติดไว้อย่างชัดเจน และเป็นแหล่งศึกษาพื้นที่ป่าต้นน้ำของเด็กๆ จาก อ.วังวิเศษ และอ.สิเกา ปักไว้ทั่วไป เนื่องจากเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกันกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสายควนร่มเมือง – ป่าเกาะอ้ายกลิ้ง ไปจนถึง ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ

ซึ่งชาวบ้านใช้ประโยชน์จากผืนป่าแห่งนี้ร่วมกันมานาน ทั้งการหาของป่า เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ จับปลา เกรงว่า ถ้ามีการก่อสร้างจะทำลายสิ่งแวดล้อม เกิดมลภาวะทางน้ำ ทางอากาศ

keyboard_arrow_up