วธ.จ่อฉลองทั้งปี 62 ‘ยูเนสโก’ ประกาศขึ้นบัญชี ‘โขนไทย’ เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก้ ได้จัดการประชุมที่กรุงพอร์ตลูอิส ประเทศมอริเชียส เพื่อพิจารณาการขอยื่นจดทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (intangible heritage) ของมวลมนุษยชาติ ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. – 1 ธ.ค. 61 โดยการประชุมปีนี้ มีรายชื่อวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ที่ต้องพิจารณาทั้งหมดราว 50 รายการจากหลายประเทศ ซึ่งการพิจารณาจะเป็นไปตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ล่าสุด ช่วงกลางดึกของวันที่ 29 พ.ย. 61 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศรับรองให้ “โขนไทย” (Khon, masked dance drama in Thailand) เป็นมรดกวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ (Intangible Heritage) ของมวลมนุษยชาติอย่างเป็นทางการแล้ว

โดยวันนี้ (30 พ.ย 61) กระทรวงวัฒนธรรม โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าว “โขน : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมกล่าวถึงการประกาศขึ้นทะเบียน “โขน” เป็นมรดกวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ ว่า ถือเป็นข่าวดีของคนไทยที่ โขน ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากยูเนสโก ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ประเทศไทยนำเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้ยูเนสโกพิจารณา หลังจากที่เราสมัครเข้าร่วมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 59

นายวีระ ยังกล่าวอีกว่า “การแสดงโขนในไทย ได้รับการสืบทอดต่อมา มีคณะโขนเกิดขึ้นหลายคณะ รวมถึงโขนเด็กและเยาวชน มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ที่สำคัญด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาการแสดงโขนในทุกมิติ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับโขนชุดใหม่ พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดง ฉาก เวที แสง สี เสียง อันเป็นที่มาของโขนพระราชทาน

ทั้งนี้ หลังโขนได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นทางการแล้ว สวธ. ได้จัดทำแผนงานและกิจกรรมสำหรับเฉลิมฉลองโขนตลอดปี 2562 อาทิ จัดแสดงโขนรอบพิเศษ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” วันที่ 3-4 ธ.ค. 61 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, จัดสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นรามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ และจัดเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ

สำหรับ “มรดกวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้” หมายถึงรูปแบบวัฒนธรรมซึ่งมีลักษณะจับต้องไม่ได้ อย่างศิลปะ การเล่าเรื่อง การเต้นรำ หรือประเพณีอื่นๆ ที่ไม่ใช่โบราณสถานหรือโบราณวัตถุ.

keyboard_arrow_up