เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน! จ่อเสนอ ครม.รีดภาษีของเค็ม-ไขมันเยอะ

งานนี้พ่อค้าแม่ค้ามีหนาวๆ ร้อนๆ กันบ้างแหละ มีรายงานข่าวว่า นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอ ครม.พิจารณาแพกเกจภาษีใหม่ ไม่เกินเดือนธันวาคมนี้ โดยภาษีที่จะเสนอประกอบด้วย อาทิ ภาษีสินค้าที่มีความเค็มและความมัน ภาษียาเส้น ภาษีสารเคมีอันตรายในภาคการเกษตร เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมสุขภาพ โดย แพคเกจภาษีที่ดังกล่าว ที่เสนอ ครม.มีทั้งภาษีใหม่ และปรับปรุงภาษีตัวเดิมให้ทันสมัยมากขึ้น และจะไม่เน้นรายได้ แต่จะยึดยุทธศาสตร์ของประเทศ ทั้งในเรื่องการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและอื่นๆ จึงทำให้แนวนโยบายในการจัดเก็บภาษีของกรมฯเปลี่ยนไปในทิศทางที่คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

เบื้องต้นการเก็บภาษีไขมันและความเค็มในสินค้า ก็ยึดรูปแบบกับการเก็บภาษีความหวาน โดยจะมีเวลาให้ผู้ประกอบการปรับตัว เช่น ให้เวลา 5 ปี ซึ่งหากผู้ประกอบการลดไขมันหรือความเค็มได้เลย ก็จะได้อัตราภาษีลดลง แต่หากลดไม่ได้ก็จะเสียภาษีในอัตราเดิม แต่หากเกินเวลาที่กำหนดแล้วไม่สามารถลดได้ก็จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีในทันที

ด้านนายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดคลัง และกรรมการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) กล่าวว่า คณะกรรมการ ยสท. มีมติให้ขอเงินงบประมาณจากรัฐบาล 200 ล้านบาท เพื่อจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรปลูกใบยาสูบ หลังจากที่ ยสท. ลดการรับซื้อใบยาสูบของเกษตรในปี 2561-2562 ลดลงเหลือ 50% จากที่เคยรับซื้อเดิม หากรัฐบาลเห็นชอบก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มเป็น 70% จากที่เคยขายใบยาสูบได้ก่อนหน้านี้

keyboard_arrow_up